Finansiering för kommersialisering av patent (IP-2-Market)

KTH Holding har ett investeringserbjudande kallat IP-2-Market för att stödja kommersialisering av forskningsresultat från KTH genom att licensiera eller sälja patent och andra immateriella rättigheter.

Immateriella tillgångar (IP) och immateriella rättigheter (IPR) t.ex. patent, upphovsrätt, databaser blir allt viktigare – både för forskning och kommersialisering.

KTH Holding har stor erfarenhet av att driva patenteringsprocesser och att sälja/licensiera teknologier från KTH..

Vårt erbjudande IP-2-Market

Finansiering för patent

Vi kan finansiera och stötta patentering med 100-400 Tkr för att ta till godkänt patent. I utbyte så kommer KTH Holding få del av intäkter (30-50%).

Utökat kommersiellt stöd

Om du inte har tid eller kunskap att driva kommersialisering av patent kan vi bidra och ta ansvar för delar av processen t.ex. marknadskontakter och patenthantering.

KTH Holding som ägare ger styrka

KTH Holding tar ofta över ägandet och blir motpart i avtal och förhandlingar. Något som ger en större tyngd och styrka.

Stöd i förhandlingar och avtal

Vi har förhandlat och slutit många avtal med en rad olika bolag. Vi vet hur licensstrategier och avtal ska utformas.

Visste du att KTH Holding har investerat i över 20 patent under under de senaste 10 åren? Hittills har vi slutit mer än 8 kommersiella avtal.