Brett stöd över tid

Vi stöttar dig långsiktigt och utifrån vad du behöver hjälp med. Typiskt är vi mest aktiva i den tidigaste fasen av bolagsbyggandet men finns alltid där som ett bollplank.

Exempel på vårt stöd

Bli investeringsredo

Vi hjälper till att förbättra er pitch, finansiella planer mm. Vi har tillgång till ett stort nätverk av investerare och stöttar förberedelser, förhandlingar och due diligence i kommande finansieringsrundor.

Rådgivning och bollplank

Ni får rådgivning och stöttning för att nå era mål och tackla utmaningar. Ni får en erfaren och dedikerad kontaktperson som ett bollplank i olika frågor som dyker upp i bolagets utveckling.

Tillgång till kontor och community

Möjlighet till kontorsplats under 6-12 månader på Teknikringen 1. Få del av en community och stöttande miljö med andra entreprenörer från KTH Holding och KTH Innovation.

Utveckla team

Hjälp vid rekryteringsprocesser t.ex. intervjuer, incitamentsprogram etc. När teamproblem uppstår agerar vi ofta medlare och neutralt bollplank. Vi kan bidra i etablering av styrelse.

Styrelse & Rådgivare

Vi stöttar etablering av strukturerat styrelsearbete och tar ofta observatörsplats i styrelse. Vi kan hjälpa till att hitta styrelsemedlemmar/rådgivare/mentorer via vårt nätverk.

Juridik & IP support

Vi stödjer utarbetande av nyckelavtal t.ex. aktieägaravtal och har tillgång till ett stort antal juridiska mallar via vår databas. Vi vet hur man bygger IPR-skydd genom t.ex. patent.

Kommunikation & PR

Vi skapar kännedom om ditt bolag och ert varumärke via nyheter i våra kanaler, pressreleaser samt nätverk via KTH.

Ekonomi & Redovisning

Vår ekonom/CFO kan stötta er i frågor  runt ekonomi och redovisning t.ex. allmänna frågor, årsredovisning, bokföring mm.

Visste du att KTH Holding har investerat i över 70 bolag under under 20 år? Värdeutvecklingen har hittills varit 6 ggr investerat kapital.