Vad vi investerar i

Vi letar efter projekt som kopplar till KTH:s forskning och utbildning och är baserade på innovativ teknik. Vi investerar i projekt, resultat och idéer som kan bli grunden för ett tillväxtbolag och som möter följande kriterier:

 

Stark teknik: gärna forskningsbaserat och möjligt IP-skydd

Löser viktigt problem: tex hålllbarhet och samhällsutmaningar

Bra team:  vilja och driv att bygga bolag

Skalbarhet: en stor och helst global marknad

 

Hur går processen till?

Inledande möte: diskussion om status och planer

Avtal om investering: för att hinna mogna/genomföra due diligence

Due diligence: kontroll av grundläggade frågor

Presentation styrelse:  pitch för formellt beslut

Closing: aktieägaravtal osv

Ofta kan vi genomföra en investering på 1-3 mån, särskilt om ditt projekt har haft stöd av KTH Innovation och vi då känner till ditt projekt.

Första steget är alltid ett möte för att diskutera ditt projekt, var ni står och planer framåt.