80

Antal bolag sedan start

1650

Rest kapital av våra bolag

51

Antal aktiva bolag

122

Värde på innehav

För dig som investerare erbjuder KTH Holding ett unikt flöde av intressanta höginnovativa bolag från KTH. Vårt mål är att göra bolag investeringsredo och mogna för ytterligare investeringar.

Investera i ledande forskning

KTH Holding samarbetar gärna med investerare intresserade av tekniktunga bolag med hög innovations- och tillväxtpotential. Tillsammans med teamen har vi gjort mycket förarbete och lagt grunden för bolaget genom att validera affären, teknik och göra det investeringsredo. I varje investering finns vårt nätverk och varumärke med som ytterligare kvalitetsstämpel.

KONTAKTA OSS

Grunden för framtidens teknikbolag

Unikt dealflow från KTH

KTH har stark forskning i kombination med en stor talangpool av studenter. I denna miljö uppstår varje år många bolag baserade på unika idéer och avancerad teknologi. Det är tidig fas men stor potential.

Verifierade affärsidéer

Våra bolag är i tidig fas med hög risk men vi har gjort förarbete för att verifiera affärsidén. Med stöd av innovationssystemet vid KTH har bolagen validerat marknad, teknik, team och har genomgått en due dligence.

Kompetens i tidig forskningsnära fas

KTH Holding har lång erfarenhet av att utvärdera och investera i forskningbaserade bolag. Vi vet hur man hantera nyckelfrågor i en universitetsnära kontext. Vi har ofta stöttat bolagen under flera år före investering och gjort dem investeringsredo.

Brett nätverk och stöd via KTH

Vi och våra bolag har tillgång till de breda nätverk och möjligheter som finns via KTH. Vi har exempelvis goda relationer med många investerare. Vi fortsätter stötta våra bolag långsiktigt och erbjuder stöd inom olika områden.

Investera i samhällsnyttan

KTH har värdsledande forskning i framtidens områden. Genom att investera i bolag sprungna ur forskning bidrar du till att stärka svensk konkurrenskraft och att nya innovativa lösningar når marknaden och skapar nytta.

Visste du att vi återinvesterar all vinst i nya bolag. Din investering och våra bolags framgång bidrar till att nya idéer kan utvecklas.