Om KTH Holding AB

KTH Holding är ett statligt bolag som investerar i mycket tidig fas i bolag sprungna ur KTH. Vi investerar långsiktigt och hjälper forskare/studenter att bygga bolag ur idéer, forskningsresultat och immateriella rättigheter (t.ex. patent).

Team

Lisa Ericsson

VD

Lisa Ericsson har arbetat på KTH sedan 2002 och tillträdde som VD för KTH Holding AB 2006. Året efter tillträdde hon som avdelningschef på KTH Innovation. Med över 20 års erfarenhet från att arbeta med innovation och entreprenörskap i nära anslutning till universitetsvärlden har hon en djup inblick i Sveriges innovationssystem. Hon har läst ekonomi vid Örebro universitet och Internationella Handelshögskolan i Amsterdam. Hon har även kompletterat sin utbildning med kurser från MIT (Massachusetts Institute of Technology) och IFL Handelshögskolan.

Se profil LinkedIn

Daniel Carlsson

Investment Manager

Daniel Carlsson ansvarar för investeringar i bolag och IP vid KTH Holding. Han är även affärsutvecklingscoach vid KTH Innovation och stöttar särskilt idéer med kommersialiseringspotential inom medtech, kemi och materialteknologi. Daniel har 20 års erfarenhet av alla områden som krävs för att ta tidig teknik till marknaden. Daniel är civilingenjör i teknisk biologi från Linköpings Tekniska Högskola och civilekonom från Linköpings Universitet och har tidigare erfarenhet från att själv arbeta för ett start-up inom medicinsk teknik.

Se profil LinkedIn

Linda Hellsvik

CFO

Linda Ergon Hellsvik har arbetat som CFO på KTH Holding AB sedan 2017. Hon är även CFO för dotterbolaget KTH Executive School AB. Linda har 20 års erfarenhet av redovisning både i mindre fåmansbolag och i större internationella koncerner. Hon har läst Internationell ekonomi på Södertörns Högskola och Dataekonomi på Högskolan i Borås.

Se profil LinkedIn

Simon Vaske

Portfolio Manager

Siimon Vaske är portföljansvarig för investeringar i bolag inom KTH Holding. Han är även affärsutvecklingcoach vid KTH Innovation och stöttar särskil idéer med kommersialiseringspotential inom energi och miljöteknik. Siimon är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola och har tidigare erfarenhet som VD för start-up inom cleantech.

Se profil LinkedIn

Styrelse

Stefan Ståhl

Ordinarie ledamot, Styrelseordförande

Stefan är professor i molekylär biologi, dekan vid KTH bioteknologi samt grundare av flera företag inom bioteknologi.

Peter Holmstedt

Ordinarie ledamot

Peter är adjungerad professor vid KTH. Han är senior adviser för RISE samt aktiv affärsängel.

Charlotte Karlsson

Ordinarie ledamot

Charlotte är Senior Vice President på RISE ICT.

Kerstin Jacobsson

Ordinarie ledamot

Kerstin är Universitetsdirektör vid KTH.

Per Anell

Ordinarie ledamot

Per är Senior Investment Director på Industrifonden.

Madelene Sandström

Ordinarie ledamot

Madelene är f.d. VD på KK-stiftelsen samt ledamot i forskningsberedningen.

Våra verksamheter

KTH Executive School

Dotterbolag som erbjuder chefskurser och utbildning för att öka digital kunskap och kapacitet hos anställda på chefsnivå och företagsledare inom områden där teknik spelar en avgörande roll.

Läs mer på www.kthexecutiveschool.se

Investeringar i startupbolag

För att möjliggöra kommersialisering av forskningsresultat och idéer från KTH investerar vi i bolag baserade på KTH:s forskning och utbildning. Vi förvaltar en portfölj med mer än 45 bolag i oika faser.

Innehav i VC fonder och inkubatorer

För att stödja innovationsekosystemet på KTH har vi genom åren etablerat riskkapitalfonder såsom KTH Chalmers Capital, STING Capital och Luminar Ventures.

Vi är också delägare och partner till STING, en världsledande inkubator www.sting.co

Investeringar och hantering av IP

För att stödja kommersialisering av forskningsresultat från KTH investerar vi i patent och IP. Syftet är att licensiera, sälja eller om möjligt bilda en startup.

KTH Holding äger och förvaltar även IP för KTH:s räkning i olika forskningscentra och forskningsprojekt.

Verifieringsfinansiering

KTH Holding hanterar sedan många år finansieringsprogram för att validera idéer i tidiga skeden och ta dem närmare marknaden. Detta görs med finansiering från externa källor som VINNOVA.

KTH Holding- del av innovationsekosystemet vid KTH

KTH Holding AB är en del av innovations-och kommersialiseringsstödet som finns vid KTH. Vi samarbetar med KTH Innovation som i den allra tidigaste fasen erbjuder forskare, studenter och anställda vid KTH gratis stöd för idéutveckling . Efter att en idé mognats och verifierats kan KTH Holding ta vid och investera kapital samt fortsätta stötta utveckling av bolag.

LÄS MER OM KTH INNOVATION

Styrdokument

Kontakta oss