Vårt erbjudande

Vi stöttar dig som är forskare eller student på KTH att bygga bolag eller kommersialisera patent. Förutom kapital bidrar vi med kompetens, praktisk rådgivning och nätverk. Allt för att öka dina chanser att säkra mer finansiering och bli ett framgångsrikt bolag.

Öka chansen att bli framgångsrikt bolag

Startkapital

Vi investerar 250-400 Tkr som första investerare. Ibland investerar vi även före bolag bildats t.ex. i intressanta patent och teknologier. Vi följdinvesterar även i utvalda bolag (upp till ca 1 MKr).

Kompetens i tidig fas

Vi har lång erfarenhet av att investera i tidiga, tekniktunga bolag som kommer ur forskning. Vi stöttar dig över tid inom olika områden och utmaningar tex. att säkra finansiering men även att bygga team eller affärsmodell.

Brett nätverk och starkt varumärke

Genom oss får ni tillgång till ett brett nätverk t.ex. av investerare. Vi har ett starkt varumärke som förknippas med KTH och utgör en kvalitetsstämpel för ditt bolag.

Långsiktigt engagemang

Vi investerar långsiktigt, är tålmodiga och stöttar er resa under 5-10 år. Vi tänker på bolagets bästa och finns som ett stöd i framtida finansieringsrundor.

Visste du att vi även investerar i IP och patent från KTH? Vi kan finansiera patentering av din idé med målet att licensiera rättigheter eller bilda ett bolag?

KTH Holding- del av innovationsekosystemet vid KTH

KTH Holding AB är en del av innovations-och kommersialiseringsstödet som finns vid KTH. Vi samarbetar med KTH Innovation som i den allra tidigaste fasen erbjuder gratis stöd för idéutveckling . Efter att en idé mognats och verifierats kan KTH Holding ta vid och investera kapital samt fortsätta stötta utveckling av bolaget.