Våra bolag

KTH Holding investerar i tidiga bolag och projekt sprungna ur KTH:s forskning och utbildning. Vi har en stor portfölj med bolag i olika faser. Den gemensamma nämnaren är att alla bolag baseras på innovativ teknologi som löser dagens och framtidens problem.

Visa bolagskategorier:

  • All
  • DIGITAL
  • ENERGI
  • EXIT
  • INDUSTRI
  • KONSUMENT
  • LIFE SCIENCE
  • MATERIAL
  • RIP- LIKVIDERAT
  • TRANSPORT
LIFE SCIENCE

Cell2Bio

Utvecklar produkter för cellodling i 3D

ENERGI

Aerbon

Utvecklar lösningar för direct air capture

ENERGI

Hydroyal

Membrane electrode assemblies för effektivare vätgasframställning

MATERIAL

Kitocoat

Förlänger hållbarheten på frukt och grönt genom en coating

MATERIAL

Proligreen

Producerar lignin av hög kvalitetet för ett mer biobaserat samhälle

DIGITAL

Dialog

Utvecklare mjukvara för språkträning av patienter med afasi

Glycolink

Nya material som möjliggör en ny typ av hållbara hydrogeler t.ex för kosmetik.

ENERGI

Caplyzer

Utvecklar en ny elektrokemisk lösning för effektivare vätgasproduktion.

ENERGI

Novatron

Utvecklar en ny fusionsreaktor baserad på ett nytt koncept för magnetisk inneslutning av plasman

MATERIAL

Scatterin

Utvecklar mjukvaror och tjänster för materialutveckling i synkrotron och neutronanläggningar

TRANSPORT

Foil Technologies

Bärplansteknik som möjliggör effektivare eldrivna marina transporter.

ENERGI

Greenely

Ett smart elavtal i en app med kontroll av elanvändning och möjlighet att optimera sin el, laddning och solceller

LIFE SCIENCE

Ovulai

Digitalt vårdprogram för kroniska menstruationsrubbningar – särskilt polycystiskt ovariesyndrom PCOS.

ENERGI

Stockholm Water

Stockholm Water Technology utvecklar produkter för vattenrening baserat på kapacitiv avjonisering

MATERIAL

Cellfion

Tillverkar nanocellulosamembran för elektrokemisk energilagring och omvandling t.ex. vätgasproduktion

MATERIAL

TeraSi

Tillverkar kompakta kiselbaserade komponenter för 6G och andra tillämpningar.

DIGITAL

Volumental

Volumentals 3D-skanningsapp gör att du kan hitta perfekt passande skor genom att skanna dina fötter 

MATERIAL
Logo Nobula 3D

Nobula 3D

3D-skrivare som gör att komplexa 3D-strukturer kan produceras lika enkelt som att skriva ut plast.

TRANSPORT

Gordian

Utvecklar en mjukvaruplattform för transportplanering och logistik

TRANSPORT

Airmee

Last mile deliveries för snabba och bekväma leveranser inom e-handel

LIFE SCIENCE

Zytox Therapeutics

Utvecklar proteinbaserade läkemedel för cancerbehandling.

TRANSPORT

EVAM

Operativsystem för utryckningsfordon som optimerar blåljuspersonals behov att säkert och effektivt ta sig fram i trafiken

DIGITAL

Klimato

Minskar restaurangers klimatpåverkan genom att beräkna och kommunicera mats carbon footprint

DIGITAL

Manomotion

Utvecklar lösningar för att spåra handrörelser och styra industriell utrustning, AR och VR.

LIFE SCIENCE

Amylonix

Utvecklar läkemedel inriktade på det neurodegenerativa området

DIGITAL

Invoier

Den första transparenta digitala marknadsplatsen för fakturaköp

INDUSTRI

Wergonic

Utvecklar digitala ergonomiska verktyg och smarta arbetskläder för att förebygga muskelskador

INDUSTRI

IPercept Technology

Sensorteknologi och mjukvara för bättre underhåll av industrimaskiner.

MATERIAL

Ferritico

Digitaliserar stålindustrin med hjälp av mjukvara som förbättrar produktutveckling

DIGITAL

Cryptolens

Erbjuder en licensplattform för att lansera, distribuera och skydda programvara.

DIGITAL

Motorica

Utvecklar mjukvara och onlineverktyg för att förbättra animation av karaktärer i t.ex. dataspel och film.

INDUSTRI

Winteria

Utvecklar laserskanningssystem och mjukvara för att mäta kvaliteten på svetsade komponenter. 

DIGITAL

Imagilabs

En mobil plattform, tillbehör och en community för att lära ut programmering.

DIGITAL

Locallife

Locallife är en digital plattform för ökat delande, återbruk och återvinning i fastigheter och bostadsområden

LIFE SCIENCE

Single Technologies

Utvecklar teknologi för  DNA-sekvensering med oöverträffad genomströmning och låg kostnad.

LIFE SCIENCE

Neosense Technologies

Utvecklar medicintekniska produkter för syrgasövervakning för kritiskt sjuka patienter t.ex. nyfödda.

KONSUMENT

Inclined Labs

Inclined Labs har uppfunnit Indoor Wingsuit Flying där vem som helst kan flyga!

MATERIAL

Finecell

Erbjuder nanocellulosa som ger nya biobaserade produkter för ökad hållbarhet och nya, bättre egenskaper.

INDUSTRI

MAQ

Vibrationsdämpande verktyg för fräsning och håltagning inom industrin

LIFE SCIENCE

Sensivo

Mjukvara för klinisk forskning som möjliggör samarbete, GDPR-efterlevnad och datahantering.

TRANSPORT

InnoBrain

Neuroteknikföretag med produkter för att analysera kognitiva och emotionella egenskaper hos en person.

DIGITAL

LUP Technologies

Platfform för godshantering för att minska risken för allvarliga olyckor och samtidigt effektivisera logistiken.

MATERIAL

Sweetree Technologies

Ett bioteknikföretag som förbättrar träds produktivitet samt förbättrar träets materialegenskaper.

DIGITAL

Monocular

Användarvänliga visualiseringsverktyg för filmproduktion och visuella medier.

KONSUMENT

Relox Robotics

Utvecklar robotar för att automatisera farliga, repetitiva och arbetsintensiva uppgifter.

LIFE SCIENCE

Affibody

Utvecklar nästa generations proteinbaserade läkemedel.

KONSUMENT

A2O

Nya livsmedel särskilt proteinlivsmedel baserade på svensk gulärt

DIGITAL

Preference

Erbjuder mjukvarulönsingar för bättre beslutshantering.

DIGITAL

RentalSense

Erbjuder en försäkringslösning- en enkel hyresgaranti

LIFE SCIENCE

Andning Med

En smart inhalator kopplad till en app som guidar patienter genom inhalationsprocessen.

DIGITAL

Adressya

En digital addressplattform för att spara värdefull tid, minska leveranskostnader och återköp.

DIGITAL

BuildX

Projekteringsbyrå för byggindustrin inriktad fullskalig BIM & digitalisering

EXIT
DIGITAL

Cling

Cling är ett komplett verktyg för att skicka snygga och professionella offerter och hantera avtal.

EXIT
LIFE SCIENCE

Atlas Antibodies

Erbjuder högt validerade antikroppar och reagens som möjliggör forskning inom biologi, patologi och medicin.

EXIT
DIGITAL

Metasolutions

Mjukvaruösningar för att publicera öppna data och skapa dataportaler baserade på på länkade data

EXIT
DIGITAL

Findify

Utvecklar sökmotorer och produkter för att utveckla kunders upplevelse i e-handel.

EXIT
MATERIAL

Cellutech

Cellutech utvecklar nya banbrytande material baserade på trä tex. för användning i förpackningar

EXIT
DIGITAL

Zeat

Mjukvara som hjälpte hotell att mersälja mot sina hotellgäster

RIP
DIGITAL

Centive Solutions

Byggde showrooms i VR där man kunde utforska och interagera med alla objekt

RIP
DIGITAL

Peercast

En tjänst för realtidsströmmad video.

RIP
TRANSPORT

Voyley

Voyley är en plattform för e-biljetter och reseplanering för att miljövänligt planera, köpa och hantera resor.

RIP
KONSUMENT

Lokatt

Lokatt gör världens första hjälm gjord av biobaserade material.

RIP
DIGITAL

Blicko AB

En demokratisk musiktjänst som gjorde det möjligt för lyssnare på en plats att välja låtar

RIP
DIGITAL

Ingrid Cloud

Saas för fullt automatiserade flödessimuleringar med bättre precision och kostnadseffektivitet

RIP

AnyMaker

En programvara som enkelt lät dig skapa tredimensionella ritningar

RIP
KONSUMENT

Fundfriends

En app som hjälper privatpersoner att hålla koll på fondinvesteringar 

RIP
TRANSPORT

Porkchop

Återanvändbara rymdfordon för logistik i rymden för en interplanetär ekonomi

RIP