Ingrid Cloud

Med rötter i tillämpad matematikforskning vid KTH byggde Ingrid Cloud en molnlösning som levererade lättanvända, exakta och snabba CFD-simuleringar. För industrie som redan är vana vid att arbeta med CFD:er möjliggjorde Ingrid Clouds snabba lösning förbättrede designprocesser t.ex. för optimering av vindförhållande vid nybyggnation.

INVESTERING
2015

STATUS
Likviderat

TAGS
CFD, SaaS, Software, supercomputing,