Adressya

Addressya är en digital adresseringsplattform som gör det möjligt att registrera en exakt, komplett och lättanvänd adress. När adressen väl har skapats kan den delas med privatpersoner, företag och myndigheter med full kontroll över personuppgifter. Därigenom löser ettt av företags största problem; att hittas av sina kunder.

Adressya erbjuder en mjukvaruplattform som möjliggör adressering som en tjänst till företag och organisationer. Adresssya möjliggör att spara tid, minska kostnaderna för leveranser och sänka onödiga återbetalningar t.ex. inom e-handel.

INVESTERING
2017

WEBB
adressya.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Addressing, Mobile apps, SaaS, Software,