Aerbon

För att lösa klimatutmaningen är det nödvändigt att bromsa den globala temperaturökningen till 1,5°C till 2050. Aerbons mission är att minska koldioxid i atmosfären genom kolavskiljning. Aerbon utvecklar en Direct Air Capture-teknik baserad på forskning från Kungliga Tekniska Högskolan. Den unika med teknologin är att den drivs av spillvärme vilket möjliggör en kostnadseffektiv och skalbar lösning.

INVESTERING
2023

WEBB
aerbon.com

STATUS
Aktiv

TAGS
carbon capture, carbon emissions, Cleantech, energy, sustainability,