Airmee

Airmee erbjuder last mile deliveries med en tjänst som är konsumentfokuserad, miljömässigt hållbar och snabb. Med en teknisk plattform baserad på forskning från KTH, servar Airmee e-handelshandlare och företag med snabba och bekväma leveranser

INVESTERING
2017

WEBB
airmee.com

STATUS
Aktiv- delvis exit

TAGS
Ecommerce, last mile delivery, mobility,