Andning Med

AndningMed vill möjliggöra för miljontals luftvägspatienter att framgångsrikt hantera sin sjukdom. Studier visar att 70–90 % av patienterna gör ett eller flera kritiska fel i sin inhalationsteknik. Felaktigt inhalerad medicin leder till dålig sjukdomskontroll. AndningMed utvecklar en medicinteknisk produkt med en unik kombination av en app och elektroniska komponenter som intuitivt guidar patienten genom inhalationsprocessen. Den smarta inhalatorn hjälper patienter att andas lättare även om de har astma eller KOL  (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

INVESTERING
2021

WEBB
andningmed.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Asthma, Digital health, Medical device,