AnyMaker

Anymaker var en programvara som enkelt lät dig skapa tredimensionella ritningar. Mjukvaran utvecklades för att ge dig ett intuitivt sätt att uttrycka dig i 3D. Du behövde inte spendera timmar på att lära dig programvaran utan det var bara att måla med fingrarna.

INVESTERING
2017

STATUS
RIP-Liquidated

TAGS
animation, Software,