Atlas Antibodies

Atlas Antibodies grundades av forskare från det prestigefyllda Human Protein Atlas-projektet som utfördes vid KTH. De ville göra de unika antikropparna som användes och framställdes i projektet tillgängliga för forskarkollegor över hela världen.

Baserat på detta startades Atlas Antobodies som sedan expanderat genom olika uppköp och idag tillhandahåller högt validerade reagenser som möjliggör ledande forskning inom biologi, patologi och medicin i syfte att förstå och förbättra människors hälsa.

INVESTERING
2006

WEBB
atlasantibodies.com

STATUS
Exited

TAGS
Biotech,