Caplyzer

Grönt väte från elektrolys av vatten är en lovande lösning för produktion av grön energi t.ex. för användning i stålproduktion och energilagring. För att konkurrera med de nuvarande produktionskostnaderna för väte krävs ett paradigmskifte inom vattenelektrolysteknik. Caplyzer har utvecklat  och patenterat en sådan ny lösning för vattenelektrolys. Tekniken erbjuder ökad flexibilitet och robusthet för väteproduktion från förnybara källor.

INVESTERING
2022

WEBB
caplyzer.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Cleantech, energy, hydrogen,