Cell2Bio

Cell2Bio AB bygger på mångårig KTH-forskning och en slumpmässig upptäckt i labbet. KTH-forskare observerade att cell växte till sk. 3D-sfäroider på ett cellulosabaserat material. Detta är grunden för Cell2Bios fokus på att utveckla produkter för cellodling. Plattformen gör det möjligt för celler att växa i en tredimensionell miljö som möjliggör att bilda 3D-sfäroider även från mycket låga cellkoncentrationer. Plattformen kan användas i flera applikationer inom läkemedelsutveckling, regenerativ medicin och cancerforskning.

INVESTERING
2023

WEBB
cell2bio.com

STATUS
Aktiv

TAGS
3D culture, life science, Pharma, spheroids,