Cellfion

Cellfion tillverkar nanocellulosamembran för elektrokemisk energilagring och omvandling. Bolaget kommer från ledande forskning vid KTH, Linköpings Universitet och RISE och utvecklar membran baserade på biomaterial från skogen – en lösning som är både säker och hållbar för miljön. Cellfions patentsökta teknologi kan tillämpas i en rad applikationer centrala för förnybar energi, såsom redoxflödesbatterier, elektrolysörer och bränsleceller. Pålitliga, högpresterande membran är ett krav för utvecklingen av dessa gröna teknologier.

INVESTERING
2021

WEBB
cellfion.se

STATUS
Aktiv

TAGS
Cleantech, energy, hydrogen, sustainability,