Centive Solutions

Centive Solutions startades av KTH studenter och byggde showrooms för virtuell verklighet där man kunde utforska och interagera med alla objekt eller miljöer. Ett exempel på användning var för att bilhandlare visa upp sina bilar i en realistisk VR miljö.

INVESTMENT
2013

STATUS
RIP-likviderat

TAGS
Software, VR,