Finecell

FineCell erbjuder nanocellulosa för att hjälpa tillverkare få fram nya produkter med minskade koldioxidavtryck och nya, bättre egenskaper.

Finecell producerar ett av framtidens mest attraktiva och mångsidiga biobaserade material, mikro- och nanocellulosa. FineCells teknologi är baserad på flera års toppforskning utförd vid Kungliga Tekniska Högskolan. Idag har FineCell flera patent gloabalt och FineCells cellulosamikrofibrer har fysiska och kemiska egenskaper som skiljer sig från konkurrerande produkter. Våra produkter har potential att stärka och utveckla nya biobaserade alternativ för att ersätta de fossila och ofta skadliga kemikalierna i exempelvis plast, kosmetika och färg,

INVESTERING
2020

WEBB
finecell.se

STATUS
Aktiv

TAGS
Cellulose, materials, nanocellulose, sustainability,