Greenely

Greenely startades av KTH-studenter för att optimera elanvändning med hjälp av smart teknik i en app. Sedan dessa har Greenely utvecklats till ett av de snabbast växande elbolagen i Sverige där användarna sänker sina elkostnader med upp till 20%. Med Greenely får kunder ett smart elavtal i en app med full kontroll över sin elanvändning. Den bästa elen är den som inte används och Greenely hjälper kunder att använda mindre el. Bolaget har nu även lanserat ytterligare produkter för smart energikonsumtion t.ex. smart elbildsladdning och solceller.

INVESTERING
2014

WEBB
greenely.com

STATUS
Aktiv

TAGS
carbon emissions, energy, sustainability,