Hydroyal

Hydroyal startades av KTH-forskare för att utveckla elektrokemiska komponenter för vätgastillverkning. Baserat på mångårig forskning vid KTH har Hydroyal utvecklat en ny tillverkningsmetod för membrane electrode assembly (MEA)- en nyckelkomponent i elektrolysörer för vätgasframställning. Idag är det en utmaning att tillverka MEA kostnadseffektivt och i stor skala. Hydroyal möjliggör sådan storskalig effektiv tillverkning och deras MEA består av billiga och tiillgängliga  material. Hydroyals MEA förbättrar även effektiviteten i elektrolysörer med hög väterenhet och mindre korrosiva förhållanden.

INVESTERING
2024

WEBB
hydroyal.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Cleantech, energy, hydrogen,