Inclined Labs

Inclined Labs har uppfunnit konceptet Indoor Wingsuit™-flying och företaget byggde världens första kommersiella vindtunnel i en övergiven militär vindtunnel i Stockholm. I september 2017 öppnade Indoor Wingsuit™ Stockholm för kunder. För första gången i historien kunde vem som helst flyga fritt i en lutande tunnel. Konceptet var en kommersiell och teknisk framgång från början. Indoor Wingsuit är erkänt över hela världen som ledande i fallskärmshoppning inomhus. Företaget är det enda företaget i världen som vet hur man designar, bygger och driver en vindtunnel med vingdräkt, och det enda företaget med instruktörskunskap, säkerhetsrutiner. Inclined Labs strävar aktivt efter expansion till fler marknader runt om i världen. Idag erbjuder vi ett brett utbud av lutande vindtunnlar för sport och rekreation och tar fram vår patenterade teknologi, tekniska kunnande och unika erfarenhet av att driva en tunnel för vingdräkt.

INVESTERING
2016

WEBB
inclined.se

STATUS
Aktiv

TAGS
recreation, wingsuit flying,