InnoBrain

InnoBrain är ett neuroteknikföretag som erbjuder ett komplett paket för att analysera kognitiva och emotionella egenskaper hos en person t.ex. för användning i ”remote driving”, spel eller industriella tillämpningar. InnoBrain erbjuder en plattform som utgör ett gränssnitt mellan hjärna och dator.  Genom att använda EEG för att mäta hjärnvågor, ögonspårning och molnbaserad AI-programvara möjliggör InnoBrain utvärdering av mänskliga kognitiva och känslomässiga tillstånd. Detta ger djupare insikter om hur en person kognitivt och emotionellt presterar och påverkas i olika operativa miljöer.

INVESTERING
2020

WEBB
innobrain.se

STATUS
Aktiv

TAGS
AI, Machine Learning, Neurotech, Software,