Invoier

Invoier är den första transparenta marknadsplatsen för fakturaköp

Invoiers vill förbättra förutsättningarna för företag att få tillgång till kapital och att det ska ske på marknadsmässiga villkor. Det är därför Invoier har skapat en transparent marknadsplats för factoring, där köpare och säljare möts. Vi vet alltför väl hur viktig likviditet är, liksom hur svårt det kan vara att få tillväxtkapital. Det är därför vi har byggt en marknadsplats för att ge tillgång till kapital på bästa möjliga villkor. En av hörnstenarna i Invoiers erbjudande är vår unika AI-motor som analyserar både OM och NÄR en faktura ska betalas. En annan central del är att ge nya typer av investerare möjlighet att tillhandahålla kapital. Resultatet är transparens och mer konkurrenskraftiga affärer.

INVESTERING
2017

WEBB
invoier.com

STATUS
Aktiv

TAGS
AI, fintech, invoicing, Software,