IPercept Technology

Marknaden för prediktivt underhåll av maskiner inom industrin är en mångmiljardmarknad som förväntas växa med 30 % per år. Över hela världen finns det >60 miljoner verktygsmaskiner och industrirobotar där deras största problem är förslitning vilket resulterar i oväntade stillestånd, minskad produktivitet och minskad produktkvalitet. Dessa fel skulle kunna elimineras genom att samla in rätt data med tillräcklig övervakning av maskiners status. 

IPercept Technology löser dessa problem för olika industriella kunder som behöver förutsägande underhåll av sina maskiner. Baserat på många år av KTH-forskning har IPercept utvecklat patenterad teknologi bestående av nya typer av sensorer och mjukvara baserade på egenutvecklade algoritmer. IPercept Technolog ger användarna och tillverkarna av maskiner möjlighet att öka effektiviteten hos sina maskiner med 10-25 %

INVESTERING
2020

WEBB
ipercept.io

STATUS
Aktiv

TAGS
AI, industry, IoT, Machining, Software,