Klimato

Hjälper restauranger att minska klimatpåverkan från mat genom att beräkna, kommunicera och rapportera matens klimatpåverkan.

Livsmedelsindustrin står för över en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser, vilket gör den till en av de största bidragsgivarna till klimatförändringarna. Efterfrågan på en enkel lösning för att bekämpa klimatförändringarna inom livsmedelssektorn har aldrig varit större. Genom att arbeta med miljödata tillhandahåller Klimato programvara för restauranger för att beräkna och presentera koldioxidutsläpp på menyer, rapportera hållbarhetsframsteg och minska utsläppen. Vår mjukvara används av livsmedelsföretag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.

INVESTERING
2019

WEBB
klimato.com

STATUS
Aktiv

TAGS
carbon emissions, foodtech, Software, sustainability,