Locallife

Locallife är en digital plattform för ökat delande, återbruk och återvinning i fastigheter och bostadsområden

Idag bor över hälften av världens befolkning i städer och till år 2050 beräknas den andelen vara 70%. För att klara klimatomställningen behöver vi hitta nya sätt som gör det lättare för boende att leva hållbart. LocalLife har utvecklat en digital plattform som kombinerar klimatsmarta tjänster med beteendeförändringar och tillsammans med fastighetsbolag, energi- och avfallsbolag samt kommuner arbetar vi för att hitta nya sätt för boende att kunna leva mer hållbart.		

INVESTERING
2017

WEBB
locallife.se

STATUS
Aktiv

TAGS
Mobile apps, recycling, Software, sustainability,