Lokatt

Hjälmar för dig som tycker om bergen och vill vårda vår planet. Lokatt gör världens första hjälm gjord av biobaserade material utan att kompromissa med prestanda.

INVESTERING
2020

WEBB
lokattsports.com

STATUS
Aktiv

TAGS
materials, sportstech,