Metasolutions

Metasolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Företaget hjälper organisationer i hela Europa att publicera öppna data, skapa dataportaler och bygga skräddarsydda lösningar baserad på länkade data.

Genom mjukvaran EntryScape erbjuds en flexibel och användarvänlig molnplattform, baserad på öppen källkod och länkad data-teknik. Bolaget grundades som en avknoppning från ett forskningsprojekt från KTH.

INVESTERING
2015

WEBB
entryscape.com

STATUS
Exited- sålt till Internetstiftelsen

TAGS
open data, Software,