Motorica

Motorica utvecklar mjukvara och onlineverktyg för att förbättra animation av karaktärer i t.ex. dataspel och film. Motorica bygger på många års KTH-forskning om avancerad djupinlärningsteknologier som möjliggör automatisering och kontrollerbar rörelsesyntes på hög nivå. Företaget utvecklar verktyg för avancerad karaktärsanimering som helt förändrar hur animering görs i tv-spel och film. Företaget skapar också ett omfattande rörelsebibliotek som kommer att göra mycket av arbetet i en mocap-studio onödigt. Tekniken kommer också att möjliggöra animering av karaktärer som är svåra att fånga, till exempel djur.

INVESTERING
2021

WEBB
motorica.ai

STATUS
Aktiv

TAGS
AI, animation, gaming, Machine Learning, Software, visualization,