Neosense Technologies

Neosense utvecklar system för kontinuerlig syrgasövervakning för förbättrad kontroll och säkerhet för kritiskt sjuka patienter t.ex. nyfödda.

Neosense Technologies har utvecklat en världsunik sensor för realtidsmätning av blodsyresättning. Inom intensivvården är det centralt att övervaka och kontrollera blodets syresättning for att inte utsätta patienten för risk för allvarliga komplikationer. Neosense erbjuder lösningar till vårdgivare över hela världen som behöver realtidsmätning, övervakning och kontroll av blodsyresättning för kritiskt sjuka patienter.

INVESTERING
2014

WEBB
neosen.se

STATUS
Aktiv

TAGS
Medical device,