Novatron

Novatron Fusion Group AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. Bolaget startades under 2022 utifrån en teknik utvecklad av entreprenören och uppfinnaren Jan Jäderberg. Novatron utvecklar ett nytt egenutvecklat fusionskraftkoncept som tillsammans med världsledande fysiker, ingenjörer och akademi (inklusive KTH). Novatrons fusionskraftkoncept är baserat på en ny lösning på problemet med fusionsplasmainneslutning som har varit en stor utmaning de senaste decennierna.

INVESTERING
2022

WEBB
novatronfusion.com

STATUS
Aktiv

TAGS
carbon emissions, Cleantech, energy, Fusion,