Proligreen

Lignin utgör 30 % av all biomassa t.ex. i träd men idag förbränns huvuddelen av allt lignin vilket resulterar i stora CO2-utsläpp. Bakgrunden är den dåliga kvaliteten på ligninet efter att ha genomgått olika processer inom pappers- och massaindustrin. Med Proligreens nya produktionsprocess framställs lignin av hög kvalitet och en väldefinierad struktur. Dessutom har Proligreens lignin viktiga egenskaper som att det inte luktar och har en ljus färg.  Marknadstmöjligheterna är stora då lignin har potential att ersätta fossilbaserade material i olika applikationer-från kosmetika till plastbiomaterial eller biokemikalier.

INVESTERING
2023

WEBB
proligreen.com

STATUS
Aktiv

TAGS
biomaterials, Cellulose, lignin, materials, sustainability,