Relox Robotics

Relox Robotics utvecklar autonoma robotar för att automatisera farliga, repetitiva och arbetsintensiva uppgifter. På så sätt kan kunder fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Den första produkten är en smart, självnavigerande robot som samlar in golfbollar på golfbanor. Detta tar bort den tidskrävande, farliga uppgiften att plocka golfbollar manuellt. Relox Robotics erbjuder tjänsten till golfbanor för en fast månadsavgift.  Produkterna är baserade på en robotplattform som är anpassningsbar till olika behov och miljöer med hjälp av hög noggrann lokal positionering tillsammans med intelligent mjukvara.

INVESTERING
2018

WEBB
reloxrobotics.com

STATUS
Aktiv

TAGS
golf, robotics,