Scatterin

Scatterin startades av KTH-forskare för att hjälpa företag använda neutroner och synkrotronljus för materialanalys. Alla företag har dock inte den kunskap som krävs för att använda sådana avancerade storskaliga anläggningar och analysera den komplexa data som genereras och utnyttja den för bättre materialanalys. Med hjälp av Scatterins mjukvaruplattform och tjänster kan industribolag få möjlighet att genomföra tester i världens mest kraftfulla mikroskop- synkrotron och neutronanläggningar och därigenom kraftigt förbättra sin materialutveckling .

INVESTERING
2022

WEBB
scatterin.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Big science, materials, Software,