Sensivo

En SaaS lösning för klinisk forskning som möjliggör samarbete, GDPR-efterlevnad och datahantering.

Sensivo låter kliniska forskare fokusera på klinisk forskning. Detta görs med hjälp av en programvara som hjälper kliniska forskare att lagra och hantera forskningsdata på ett flexibelt, kollaborativt och säkert sätt. Vårt uppdrag är enkelt: att bygga en plattform som förbättrar det dagliga arbetsflödet för datahantering i klinisk forskning.

INVESTERING
2021

WEBB
sensivo.eu

STATUS
Aktiv

TAGS
data management, GDPR, privacy, SaaS, Software,