Single Technologies

Single Technologies tillhandahåller  DNA-sekvensering tmed oöverträffad hög genomströmning och låg kostnad. Single Technologies tänjer på gränserna för genomik genom och vår teknik utvärderas av ledande spelare inom genomikområdet som bryr sig om generering av Big Data. Single Technologies grundades ur KTH:s forskning inom molekylär avbildning och bioteknik. Vår förutsägelse är en exponentiell ökning av behovet av sekvenserad data för att möjliggöra den fulla potentialen av att tillämpa Big Data och AI för genetisk analys, i synnerhet exakta diagnoser och personanpassade behandlingar.

INVESTERING
2013

WEBB
singletechnologies.com

STATUS
Aktiv- delvis exit

TAGS
Biotech, next generation sequencing,