Sweetree Technologies

SweTree Technologies tillhandahåller biologiska teknologier och produkter för att förbättra produktiviteten och prestanda hos träd samt träds materialegenskaper.  SweTree utför forskning och utveckling både internt och i samarbete med och på uppdrag av kunder inom skogs- och biomassaindustrin över hela världen. SweTree är fokuserat på tre kärnanvändningsområden, precisionsförädling, automatiserad somatisk embryogenes-växtförökning och poplarelitkloner.

INVESTERING
2008

WEBB
swetree.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Biotech, forestry, materials, wood,