Wergonic

Wergonic utvecklar digitala ergonomiska verktyg och arbetskläder för att förbättra anställdas hälsa och minska kostnader för sjukskrivning.

Över 60 % av arbetstagare upplever arbetsrelaterade sjukdomar i muskler och leder. Detta leder till höga kostnader för företag och framförallt drabbas anställda inom tillverkning, lager och detaljhandel. Baserat på ledande forskning inom ergonomi vid KTH och KI utvecklar Wergonic digitala verktyg och smarta arbetskläder för att förbättra medarbetares hälsa och minska kostnaderna.

Wergonic erbjuder en portfölj av sensoraktiverade arbetskläder och en SaaS-baserad mjukvara som spårar och analyserar rörelser och förser företag med data och insikter. Wergonic har utvecklat sin teknologi tillsammans med kunder inom industri, logistik och transport t.ex. Scania och Volvo. Wergonics mål är att digitalisera ergonomi genom en produktportfölj inom olika områden såsom riskbedömning, utbildning och i slutändan förebyggande av skador.

INVESTERING
2020

WEBB
www.wergonic.se

STATUS
Aktiv

TAGS
ergonomics, Healthtech, Software, workwear,