Winteria

Winteria utvecklar laserskanningssystem för att mäta kvaliteten på svetsade komponenter. Winteria bygger på mångårig forskning vid KTH i kvalitetsbedömning av svetsade komponenter. Winteria finns som en bärbar handhållen enhet och som ett helt integrerat produktionssystem och allt däremellan. Med Winterias system och mjukvara kan kunderna förbättra produktiviteten, minska komponentvikten och materialförbrukningen.

Winteria har kunder bland stora globala industriella tillverkningsbolag inom olika industrier.

INVESTERING
2017

WEBB
winteria.com

STATUS
Aktiv

TAGS
industry, quality control, Software, welding,