Zytox Therapeutics

Baserat på mångårig forskning vid KTH och Uppsala Universitet utvecklar Zytox Therapeutics proteinbaserade läkemedel för cancerbehandling.

INVESTERING
2021

WEBB

STATUS
Aktiv

TAGS
Biotech, cancer, Pharma,