”Investeringen från KTH Holding innebar att vi kunde jobba heltid med vårt projekt. Det gjorde så att vi kunde fokusera på projektet och utveckla vår första produktprototyp.”

Kenneth Danehorn, grundare,
Neosense Technologies